BLF - Vysokoteplotné pece spodkom plnené

Close

Jazyk:

BLF Vysokoteplotné pece spodkom plnené používajú elektricky ovládanú výťahovou výmurovku komory, ktorá je spoločne so vzorkou vyzdvihovaná do komory pece.

Toto riešenie poskytuje nasledujúce výhody: jednoduché nakladanie vzoriek a rovnomerný ohrev dosiahnutý tým, že sú elementy umiestnené vo všetkých šiestich bočných stenách komory.

Štandardná výbava

 • 1700°C & 1800°C maximum operating temperature
 • Kapacita od 3 do 21 litrov
 • Ideálne pre: spekanie vysoko výkonnej keramiky, tavenie skla pri vysokých teplotách, alebo pri práci s modifikovanými atmosférami
 • Extrémne rýchle vykurovacie a chladiace cykly možno dosiahnuť zvyšovaním a znižovaním komory
 • Elektricky ovládaná výťahová výmurovka komory chráni obsluhu pred sálavým teplom v komore
 • V dôsledku konštrukcie šesťuholníkovej komory má pec vynikajúcu uniformitu teploty
 • Ochrana proti prehriatiu chráni náklad alebo pec počas bezobslužnej prevádzky
 • Programovateľný regulátor 3216P1
 • Vykurovacie telesá z molybdenum disilicide

Možnosti (uveďte pri objednávke)

 • Kompatibilné kelímky
 • Výmurovka komory pece modifikovaná pre zavedenie plynov do obráteného kelímku (nie je plynotesný)
 • Radiačné závierky
 • Klietka pre výmurovku komory
 • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom
 • Možnosti zákazkových riešení zahŕňajú: adaptáciu k zavedeniu termočlánku alebo miešadla skrz strechu komory a rotujúcu výmurovku komory

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené