BWF - Spaľovacie vysokoteplotné pece

Close all | none


BWF 11/13

Maximálna teplota (°C) 1100
Doba ohrevu (min) 103
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1100
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 200 x 200 x 325
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
655 x 435 x 610
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 905 x 435 x 610
Rozmery: Výška do vrchu komína (mm) 800
Objem (litre) 13
Maximálny výkon (W) 3100
Pracovný výkon (W) 1600
Typ termočlánku K
Váha (kg) 47

BWF 12/13

Maximálna teplota (°C) 1200
Doba ohrevu (min) 130
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 200 x 200 x 325
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
655 x 435 x 610
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 905 x 435 x 610
Rozmery: Výška do vrchu komína (mm) 800
Objem (litre) 13
Maximálny výkon (W) 3100
Pracovný výkon (W) 1900
Typ termočlánku R
Váha (kg) 47

Vezmite prosím na vedomie:
- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Pracovný výkon je meraný pri stálej prevádzkovej teplote
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní

Technické zmeny a chyby sú vyhradené