ABF - Spaľovacie a žíhacie vysokoteplotné pece so spätným spaľovaním výparov

Technické zmeny a chyby sú vyhradené