AAF -  Spaľovacie a žíhacie vysokoteplotné pece

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené