Top hat furnace, ceramic fibre insulation (HB)

Brožúry (1)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené