Univerzálne komorové vysokoteplotné pece" />

GPC - Univerzálne komorové vysokoteplotné pece

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené