High temperature vertical tube furnace - HTRV

Technické zmeny a chyby sú vyhradené