High temperature vertical tube furnace - HTRV

Close

Jazyk:

The HTRV high temperature tube furnace is optimally designed for vertical positioning and operation up to 1800 °C.

The high grade insulation material consisting of vacuum formed fibre plates provide low energy consumption and high heating rates due to their low thermal conductivity. The insulation and the molybdenum disilicide (MoSi2) heating elements of the high temperature tube furnace are installed in a rectangular housing.

The heating elements are installed in a hanging, vertical position in the interior and can be easily replaced. At higher temperatures and in the presence of Oxygen, MoSi2 develops an oxide layer which protects the heating elements against further thermal or chemical corrosion.

With its wide range of accessories, the comprehensive HTRV high temperature tube furnace series provides complete system solutions for ambitious thermal treatment at high temperatures.

Príklady aplikácií

annealing, carbonisation, kovové vstrekovanie - metal injection molding (MIM), odplyňovanie, odstraňovanie pojiva, pyrolyses, rýchle prototypovanie, rast kryštálov, spekanie, sušenie, sublimácia, syntéza, temperovanie, vytvrdzovanie, žhavenie

Štandardná výbava

 • Optimized for vertical usage
 • Vacuum equipment available
 • Inert and reactive gas equipment available
 • High grade thermocouple type B
 • Low thermal mass ceramic fibre insulation
 • High quality MoSi2 heating elements in a vertical, hanging position
 • Rectangular housing with holes for convection cooling

Možnosti (uveďte pri objednávke)

 • Cascade control
 • Ochrana proti prehriatiu (odporúčame najmä pre ochranu vzácnych materiálov a pri bezobslužnej prevádzke)
 • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom

Technical details


View inside the HTRV high temperature tube furnace
 1. outer case
 2. ceramic fibre end insulation
 3. ceramic fibre case insulation
 4. heating elements
 5. ceramic fibre inner insulation


Technické zmeny a chyby sú vyhradené