High temperature horizontal tube furnace - HTRH

Technické zmeny a chyby sú vyhradené