Split tube furnace up to 1700°C - HTRV-A

Close

Jazyk:

Split tube furnaces, type HTRV-A, can be operated in both a vertical and horizontal position up to 1700°C.

The central bisection of the heating module allows for an easy ­positioning of specimen or firmly installed reaction assemblies. The opening facility of the furnace allows faster cooling of the specimen.

The insulation consists of light, multi-layer fiber material. The standard equipment of the furnaces also include a control TC which is installed in the center of the zone.

Special versions and a comprehensive range of accessories complete our available options.

Príklady aplikácií

annealing, carbonisation, kovové vstrekovanie - metal injection molding (MIM), odplyňovanie, odstraňovanie pojiva, pyrolyses, rýchle prototypovanie, rast kryštálov, spekanie, sušenie, sublimácia, syntéza, temperovanie, vytvrdzovanie, žhavenie

Štandardná výbava

  • Optimized for vertical usage
  • Vacuum equipment available
  • Inert and reactive gas equipment available
  • High grade thermocouple type B
  • Low thermal mass ceramic fibre insulation
  • High quality MoSi2 heating elements in a vertical, hanging position

Možnosti (uveďte pri objednávke)

  • Rectangular housing with holes for convection cooling
  • Cascade control
  • Ochrana proti prehriatiu (odporúčame najmä pre ochranu vzácnych materiálov a pri bezobslužnej prevádzke)
  • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom

Technické zmeny a chyby sú vyhradené