Pece na zakázku

Príklady pecí na zákazku

Dokonca aj keď sú k dispozícii jedny z najrozmanitejších a najrozsiahlejších sérií vysokoteplotných pecí a pecí, stále existujú prípady, kedy štandardné prevedenie jednoducho nespĺňa užívateľove presné požiadavky. Vtedy je zrejmé, že je skutočnou výhodou jednať priamo s výrobcom. Zvlášť s výrobcom, ktorý má rozsah a skúsenosti vlastné Carbolitu.

Môžeme ľahko vykonať zmeny alebo dokonca zostaviť produkty na zákazku. Môže to byť niečo tak jednoduchého ako potreba mať niektorý z našich štandardných výrobkov len trochu väčší alebo menší alebo aby dosiahol vyššiu teplotu.

Prípadne to môže byť dizajn, ktorý je vyžadovaný pre štandardnú testovaciu metódu alebo pre prácu v režimoch vyhovujúcich normám, ako je AMS 2750 alebo Nadcap pre aplikácie tepelného spracovania.

V týchto situáciách má Carbolite skúsenosti a zručnosti upraviť naše štandardné vzory alebo realizovať riešenie na mieru tak, aby sa dosiahla náležitá úroveň súladu.

Ak nemôžete nájsť presne to, čo potrebujete v našej štandardnej ponuke, jednoducho nás kontaktujte.

Nižšie sú uvedené niektoré príklady ukazujúce typ úpravy, ktoré sú k dispozícii pri produktoch s prevádzkovou teplotou nižšou ako 750°C.

 


LHT Laboratórna vysokoteplotná pec s nakladačom vzoriek na zákazku

Táto LHT Laboratórna vysokoteplotná pec s kapacitou 120 litrov a maximálnou teplotou 600°C je vybavená zásobníkom vzoriek upraveným podľa potrieb, ktorý umožňuje vloženie vzorky do komory bez nutnosti otvorenia dverí.

To minimalizuje tepelné straty a znamená, že obnova teploty v peci po vložení vzorky je oveľa rýchlejšia. Mnoho variácií tohto konceptu bolo dodaných za účelom splnenia požiadaviek špecifických užívateľských aplikácií.


Systém troj komorovej pece

Integrovaný systém 3 pecí určený pre tepelné spracovanie podľa AMS 2750 Trieda 2 (±5°C) prístrojové vybavenie Typ D.

Systém bol vyrobený pre výrobcu elektronických motorových a palivových ovládacích prvkov pre lietadlové motory.

Umiestnená v spoločnom ráme, každá komora má maximálnu teplotu 300°C, samostatné ovládanie teploty a konvekčné prúdenie vzduchu s ventilátorom.

Komory zdieľajú šesť kanálový UKAS kalibrovaný digitálny zapisovač vybavený komunikáciou Ethernet.


HTMA 6/350 so spätným spaľovaním výparov na zákazku

600°C HTMA, vysokoteplotná pec s modifikovanou atmosférou s kapacitou 350 litrov s vysokoteplotným spätným spaľovaním výparov pre aplikácie v oblasti jadrového výskumu.

Hmotnostný prietokomer spravuje prietok inertného plynu a cyklus spracovávania je zaznamenaný pomocou bezpapierového zapisovača alebo DAQ (digital acquisition device).

Všetky systémy sú plne vybavené ochranou proti prehriatiu pre hlavnú komoru a spätné spaľovanie výparov.


Spredu a zhora plnená pec pre sondy v petrochemickom priemysle

Táto 250°C zhora a spredu plnená konvekčná pec s ventilátorom je jednou z niekoľkých, ktoré boli vyrobené pre tepelné testovanie vrtných skúšobných sond pre petrochemický priemysel.


Upravená pec GP450A pre použitie pre Triedu 3 Čisté priestory

Založená na GP 450A Univerzálnej peci, táto 300°C pec s kapacitou 450 litrov bola upravená ak, aby bola zaručená prevádzka v rámci ISO 14644 Trieda 3 Čisté priestory.

Vzduch je privádzaný z interiéru čistých priestorov, cirkulovaný v peci a potom vyčerpaný do vonkajšieho prostredia mimo priestor.

Pec sa používa pre sušenie materiálov používaných pri výrobe syntetických kostných štepov.


Na zákazku vyrobená 400°C priechodná pec pre použitie pre Triedu 3 Čisté priestory

Na zákazku vyrobená priechodná pec, ktorá sa umiestni cez stenu čistých priestorov podľa normy ISO14644 Triedy 3, prevádzkovaná výrobcom zdravotníckych zariadení.

Schopná ohriať na teplotu 400°C, so stabilitou lepšou ako ± 1°C, za stabilných podmienok a s uniformitou lepšou ako ± 5°C vo vnútri komory, ktorá je takmer meter dlhá. Toho je dosiahnuté pomocou troj zónového ovládacieho systému.

Pec sa používa k ohrevu liečebných cievnych stentov, ktoré sa prepravujú na vretenách, ktoré sa nachádzajú v špeciálne navrhnutom nakladacom systéme.


GPC 12/36 vysokoteplotná pec so spätným spaľovaním výparov

Táto GPC12/36 Univerzálna komorová vysokoteplotná pec bola vybavená katalytickým spätným spaľovaním výparov. Týka sa to splodín spaľovania vytvorených polyetylénom nachádzajúcom sa v skúšobnej vzorke.

Táto 36 litrová vysokoteplotná pec je jednou z niekoľkých komorových pecí, do ktorých bolo spätné spaľovanie výparov pridané, aby sa spracovali výpary, ktoré by za normálnych okolností boli vyfúknuté komínom. Obvykle 1200°C GPC bola teplotne obmedzená, aby bol katalyzátor chránený pred poškodením.

Ako hlavná komora tak spätné spaľovanie výparov sú chránené regulátormi proti prehriatiu. Manuálny prepínač umožňuje voľbu vysokých a nízkych extrakčných hodnôt.


Pec na zákazku pre vytvrdzovanie silikón hydrogélových kontaktných šošoviek

Pec s modifikovanou atmosférou pre dávkové spracovanie s maximálnou teplotou 200°C a dizajnom, ktorý je optimalizovaný pre vytvrdzovanie silikón hydrogélových kontaktných šošoviek.

Kontrolka indikuje, či cyklus beží alebo je ukončený. Zaistené čistenie a dodávky procesného plynu pod kontrolou programovateľného automatu sú doplnené schopnosťou riadiť vzorku atmosféry v komore na monitore kyslíka.

Samostatný termostat proti prehriatiu chráni komoru a jej náklad pre prípad, keby došlo k zlyhaniu primárneho regulátora.

Pec bola namaľovaná podľa farieb preferovaných zákazníkom.


Pec pre predohrev termoplastov do 300°C

Táto pec pre predohrev termoplastov je určená pre použitie v kombinácii s pecou pre zmäkčovanie.

Pec dosahuje maximálnu teplotu 300°C a používa sa pre predhrievanie termoplastických fólií pred tým, než sú vákuovo tvarované alebo zmäkčené. Podobne ako trúby pre zmäkčovanie sa tento model často používa pri výrobe protéz.


Pec pre zmäkčovanie termoplastov

Táto trúba pre zmäkčovanie je určená pre tepelné tvarovanie termoplastických fólií pomocou metódy zmäkčovania, v ktorej je predhriatá plastová fólia položená na forme.

ďalej zahrievané, kým sa fólia nevytvaruje do tvaru podkladovej formy. Tento proces sa často používa pri výrobe protézy.


Zdvojený systém univerzálnej pece GP200B

Tento systém bol vyrobený pre leteckú spoločnosť a tvorí ho zdvojený systém univerzálnej pece GP220B. Dve pece spojené do jedného systému s integrovaným podlahovým stojanom.

Každá jednotka je nezávisle kontrolovaná a vybavená vlastným termostatom s ochranou proti prehriatiu a extrakčným ventilátorom, ktorý odvádza výpary cez komín namontovaný hore.

Obe komory zdieľajú multi-kanálový digitálny zapisovač.


Vysokoteplotná pec so štyrmi stanovišťami

Táto vysokoteplotná pec so štyrmi stanovišťami je zvyčajne prevádzkovaná medzi 500°C a 1250°C a používa sa na žíhanie platinového drôtu.

Pec má troj zónovú reguláciu teploty, každú zónu so samostatnou ochranou proti prehriatiu.

Samostatné prietokové regulátory dodávajú inertný plyn do každého stanovišťa.


300°C pec s dopravníkom pre ohrev hliníkových ingotov

Táto 300°C pec s dopravníkom bola navrhnutá pre predohrev hliníkových ingotov v rámci výrobnej linky pre automatizovanú výrobu hliníkových profilov.

Po zahriatí robot prenáša ingoty k ďalšiemu procesu vo výrobnej postupnosti.