Testovacie zariadenie uhlia a koksu pre Poloprevádzkové zariadenie

Rozsah testov uhlia a koksu vykonaných vo vysokoteplotných peciach alebo peciach sa v priebehu mnohých rokov rozrástol; a Carbolite reaguje na požiadavky každého nového štandardu tým, že navrhne pec tak, aby vyhovovala špecifickým požiadavkám každej skúšobnej metódy.

Výsledkom je, že produkty Carbolite sú často špecifikované ako referenčné vybavenie používané v uhoľných laboratóriách, kontrolných spoločnostiach, elektrárňach a oceliarňach po celom svete. Táto rada zahŕňa medzinárodné testovanie uhlia a koksu a hodnotiace testovacie metódy železnej rudy, vrátane ISO, ASTM, EN, BS a DIN. Pre podrobnosti vyberte prosím Vašu aplikáciu:

Vysokoteplotná pec na stanovenia CRI a CSR pre ASTM D 5341-99

ASTM D 5341-99 Metóda pre meranie Indexu reaktivity koksu (CRI) a Pevnosti koksu po reakcii (CSR).

Technika pre stanovenie paušálnej reaktivity koksu v plynnom oxide uhličitom pri vyšších teplotách a jeho pevnosti po reakcii v plynnom oxide uhličitom pomocou prevracania vo valcovej komore, uvedenej ako "I - Tester".

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Tromlovacie zariadenie pre reaktivitu koksu ASTM D5341-99 (CRI-CSR)

Tromlovacie zariadenie je dodávané k tomu, aby testovanie pomocou tromlovania bolo v súlade s ASTM D5341 99

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Vysokoteplotná pec na stanovenie CRI a CSR ISO 18894

ISO 18894 Metóda pre meranie Indexu reaktivity koksu (CRI) a Pevnosti koksu po reakcii (CSR).

Technika pre stanovenie paušálnej reaktivity koksu v plynnom oxide uhličitom pri vyšších teplotách a jeho pevnosti po reakcii v plynnom oxide uhličitom pomocou prevracania vo valcovej komore, uvedenej ako "I - Tester".

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Tromlovacie zariadenie pre reaktivitu koksu ISO 18894 (CSR)

Tromlovacie zariadenie je dodávané k tomu, aby testovanie pomocou tromlovania bolo v súlade s ISO 18894.

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Pec pre testovanie koksu (CTO/15 – 7kg)

Carbolite pilotná koksárenská pec s pevnou stenou kopíruje prevádzkové podmienky komerčných koksárenských pecí a môže byť použitá pre výskum koksárenských pecí.

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Dynamický test na redukciu a rozpad pri nízkej teplote - ISO 13930:1998

Pelety železnej rudy sú umiestnené v rotujúcej trubici a sú podrobené "prevracaniu v priebehu redukcie". Vzorky sa následne podrobia sitovej analýze pre stanovenie stupňa rozpadu.

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Koksárenská pec s pohyblivou stenou pre 227kg vzorky

Carbolite pilotná koksárenská pec s pohyblivou stenou kopíruje prevádzkové podmienky komerčných koksárenských pecí. Pec je vybavená pohybujúcou sa stenou a nepretržite meria maximálny tlak steny koksárenskej pece a vnútorný tlak plynu vytvoreného počas procesu karbonizácie.

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF


Redukovatelnosť železnej rudy

  • Jedna vysokoteplotná pec pre testovanie jednej z nasledujúcich noriem alebo
  • Vysokoteplotná pec, ktorá môže kombinovať tri z nasledujúcich ISO noriem:
ISO 4695:2007 - Redukovateľnosť železnej rudy
  • Redukovateľnosť môže byť definovaná ako miera ľahkosti, s akou kyslík v kombinácii so železom môže byť odstránený z prírodných alebo spracovaných železných rúd použitím redukčného plynu, čo je vyjadrené ako rýchlosť redukcie na atómový prídel O/Fe = 0,9, relatívne k stavu železa (III).
  • Test sa skladá z izotermickej redukcie skúšobnej vzorky pri stanovenom rozmedzí veľkosti v pevnom lôžku pri teplote 950ºC s použitím redukčného plynu pozostávajúceho z CO a N2.
ISO 4696-1:1996 Test rozpadu pri nízkej teplote
  • Vyhodnocovanie správania rozpadu železných rúd redukovaných v pevnom lôžku za špecifických podmienok, ktoré sa týkajú oblasti s nízkou teplotou vo vysokej peci na výrobu železa. Táto metóda je meradlom rozpadu záťažových materiálov vysokých pecí, za podmienok podobajúcich sa tým v hornej časti vysokej pece.
ISO 4696-2:2007 - Statická redukcia pri nízkej teplote
  • Vyhodnocovanie správania redukcie železných rúd redukovaných v pevnom lôžku za špecifických podmienok, ktoré sa týkajú oblasti s nízkou teplotou vo vysokej peci na výrobu železa.
ISO 4698:2007 - Stanovenie relatívneho indexu voľného puchnutia
  • Stanovenie puchnutia pálených peliet železnej rudy daného rozmedzia veľkosti pod izotermickou redukciou.
ISO 7215:2007- Stanovenie redukovateľnosti železných rúd
  • Redukovateľnosť môže byť definovaná ako miera ľahkosti, s akou kyslík v kombinácii so železom môže byť odstránený z prírodných alebo spracovaných železných rúd použitím redukčného plynu, čo je vyjadrené ako rýchlosť redukcie na atómový prídel O/Fe = 0,9, relatívne k stavu železa (III).
ISO7992:2007 - Železné rudy: Stanovenie redukčných vlastností pod zaťažením.
  • Metóda pre testovanie fyzikálnej stability železných rúd meraním zmeny v tlaku diferenčného plynu cez lôžka skúšobnej vzorky a zmeny výšky lôžka v priebehu redukcie pod statickým zaťažením.

Informácie o produkte stiahnuť vo formáte PDF