Potraviny / Krmivá

Jednou z najčastejších aplikácií pre pece je spaľovanie vzoriek potravín a krmív - Carbolite AAF spaľovacie vysokoteplotné pece odstraňujú všetok organický materiál zo vzorky zahrievaním vo vzduchu. Cieľom skúšky je často stanoviť celkový obsah minerálnych látok, alebo sa používa ako medzistupeň pri príprave vzorky, aby sa pristúpilo k následnej charakterizácii elementárnou analýzou.

Konečným cieľom je často určiť prítomnosť alebo neprítomnosť zložiek, ktoré zostávajú v zbytkovom popole. Tiež sa jedná o potvrdenie úrovne minerálov, ktoré sú špecifickou nutričnou dávkou alebo o kontrolu škodlivých anorganických nečistôt, ako sú ťažké kovy.


Pece

Komorové pece