Energetika / Elektronika

Výrobcovia v oblasti elektronického priemyslu IC (integrované obvody), PCB a polovodičových zariadení používajú Carbolite stolové a podlahové pece pre radu testov, aby preukázali ich zložky. Vrcholové série Carbolite (PN Pec s prirodzeným prúdením vzduchu a PF Konvekčná pec s ventilátorom) rovnako ako rady GP Univerzálnych pecí sa používajú pri zvýšených teplotách v dlhšom období k vypáleniu a záťažovému testovanie komponentov k detekcii závad. Carbolite pece poskytujú ako stojanovú tak policovú nakládku.

Carbolite dodala pece a vysokoteplotné pece pre výrobu a testovanie palivových článkov, ktoré sú používané v produktoch vrátane vozidiel, produktoch leteckého a kozmického priemyslu a nabíjačkách mobilných zariadení. Obe zhora priklápané pece a krokové pece sú určené pre dávkovú a kontinuálnu výrobu keramických dielov.


Pece

Komorové pece

Trubicové pece

Vákuové pece

Application Specific Furnaces